Megjelent Berkes Antal könyve az emberi jogok extraterritoriális érvényesíhetőségéről

2021.08.31.
Megjelent Berkes Antal könyve az emberi jogok extraterritoriális érvényesíhetőségéről
Az ELTE ÁJK Doktori Iskolájában született nemzetközi jogi doktori értekezést a Cambridge University Press adta ki 2021-ben.

Berkes Antal könyve arra keresi a választ, hogy alkalmazhatóak-e és érvényesíthetőek-e a nemzetközi emberi jogok az állam területének egy olyan részén, amely nem tartozik a területi állam tényleges ellenőrzése alá. A tanulmány lépésről lépésre mutatja be, hogyan lehetséges mindez. A nemzetközi emberi jogi egyezmények pragmatikus értelmezés révén normalizálhatnak egy tökéletlen helyzetet: kötelezettségeket rónak egyrészt a területi államra annak szuverén címe és maradék hatékonysága alapján, másrészt a nemzetközi jog bármely alanyára, amely tényleges ellenőrzést gyakorol a terület felett. 

A tanulmány egy korábbi verziója a szerző doktori disszertációja volt, amelyet az ELTE ÁJK és az Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) közös (co-tutelle) doktori képzésében készített. Berkes Antal konzulensei Dr. Kardos Gábor és Laurence Burgorgue-Larsen voltak, a munkahelyi vitában, illetve a védésen Dr. Sonnevend Pál segítette opponensként a tanulmány értékelését. Az egyes fejezetek megszületéséhez nagyban hozzájárultak a tanszék oktatóinak, Dr. Kajtár Gábor és Dr. Valki László értékes észrevételei. 

A doktori disszertáció elnyerte 2018-ban a Herczegh Géza Emlékérmet is.