Folyamatban lévő kutatások

Folyamatban lévő kutatások

Oktatói kutatások 

A Tanszéken jelenleg folyamatban van az MTA Bolyai Ösztöndíj által támogatott kutatás „A betudás a nemzetközi jog” témájában (Kajtár Gábor), valamint a Bolyai+ Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíj által támogatott kutatás „A betudás az immunitás jogában” címmel (Kajtár Gábor).

2019 májusában Tanszékünk az European Society of International Law-val közös konferencián tartott Karunkon a nemzetközi jog másodlagos szabályairól, amelynek eredményeiről jelenleg egy kötet készül.

Az osztrák oktatási és tudományos minisztérium (Federal Ministry for Education, Science and Research) a Duna-régió országainak fiatal kutatói között évente országonként egy ösztöndíjat ítél oda (Danubius Young Scholar Award). Magyarország 2019. évi ösztöndíjasa Sulyok Katalin, aki a természettudomány és jogtudomány interdiszciplináris kérdéseivel foglalkozik. 

Hallgatói kutatások

A Nemzetközi Jogi Tanszéken az osztatlan jogász mesterképzésben résztvevő hallgatók kutatási tevékenységét is segítjük. Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíját elnyerő hallgatóink szakmai támogatását a tanszéki oktatók látják el. A ÚNKP célja a mester- (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. A 2019/20-as tanévben ÚNKP pályázaton nyertes hallgatók:

Hallgató

Konzulens

Téma

Balázs Gergő

Kajtár Gábor

A tiszta kezek elv érvényesülése a nemzetközi vitarendezésben

Koncsik Marcell

Sulyok Katalin

A nagyvállalatok extraterritoriális emberi jogi kötelezettségei

A hallgatók tudományos kutatómunkát végeznek a TDK keretében. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eddigi hallgatói helyezések itt találhatók.