Témavezetők és témák

Doktori témavezetők és témák

A Tanszéken oktató témavezetők és a 2019-ben kiírt témáik:

Jeney Petra

 1. Előzetes döntéshozatali eljárás az Európai bíróság előtt
 2. Az alapjogvédelem új politikai és intézményi keretei az Európai Unióban
 3. Az Európai Unió szankciós rezsimjei
 4. Alapjogvédelem az Európai Unióban
 5. Az Európai Ügyész Hivatalának létrehozása, hatása az Európai Unió büntető igazságügyi együttműködésére
 6. Nemzetközi szerződések, mint az európai uniós jog forrásai
 7. Az Eurojust szerepe az Európai Unió büntető igazságügyi együttműködésében
 8. Az Európai Bíróság semmisségi eljárása
 9. Az Európai Unió büntető igazságügyi együttműködésének intézményei, uniós és tagállami szervezeti keretei

Kajtár Gábor

 1. „Responsibility to Protect” (R2P)
 2. Az EU intézménytörténete és jövője, integrációelméletek
 3. A hatékony kötelezettségszegés vizsgálata a nemzetközi jogban − különös tekintettel az ellenintézkedésre mint jogsértést kizáró körülményre való hivatkozásra
 4. Az erőszak tilalma a nemzetközi jogban (története, az 1945-ös rendszer, kihívások, új fegyvernemek, cybertámadások egyes jog kérdései)
 5. Az önvédelem joga
 6. Önvédelem a terrorizmussal szemben
 7. Humanitárius intervenció
 8. A Biztonsági Tanács és a Nemzetközi Bíróság kapcsolata
 9. Békefenntartás (generációk, univerzális és regionális)
 10. Diplomáciai és konzuli jog (mentesség, kiváltságok, funkciók)
 11. Joghatóság (büntető joghatóság, elfogadott és új joghatósági alapok)
 12. Immunitás (állam-, államfő-, külügyminiszterek státusa)
 13. Felelősség a nemzetközi jogban (jogsértések, ellenintézkedések)
 14. Az egyes politikai eszmeáramlatok hatása a nemzetközi jogra
 15. Az EU intézményrendszerének egyes kérdései (Tanács, Bizottság, Bíróság, Európai Parlament)
 16. A Lisszaboni Szerződés (előzmények, hatálybalépés, jelentősége, hatása)
 17. Közös kül- és biztonságpolitika (CFSP)
 18. Közös biztonság- és védelempolitika (ESDP)
 19. Az új fegyverrendszerek fegyveres erőszak alkalmazásával kapcsolatos kérdései

Egyéb témák egyeztetés szerint.

Kardos Gábor

 1. Kisebbségi jogok nemzetközi védelme
 2. A nemzetközi jog aktuális kérdései
 3. Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi védelme
 4. A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi védelme
 5. A hadifoglyok jogai és felelősségei
 6. Az Európai Közösség elsődleges jogforrásai közé tartozó általános jogelvek szerepe, kialakulása, eddigi, és lehetséges jövőbeni hatásai
 7. Nemzetközi gazdasági szervezetek döntéshozatala
 8. Diplomáciai kiváltságok, mentességek; joghatóság alóli mentességek
 9. Nemzetközi büntetőjog
 10. A terrorizmus elleni nemzetközi jogi védekezés
 11. A kisebbségi jogok nemzetközi jogi védelme
 12. A nemzetközi szervezetek felelőssége, különös tekintettel a gazdasági, szociális és kulturális jogok megsértésére
 13. A nemzetközi konfliktusok békés elintézése diplomáciai eszközökkel
 14. Diplomáciai kiváltságok, mentességek
 15. Nemzetközi gazdasági szervezetek döntéshozatala
 16. A terrorizmus, mint társadalmi és jogi jelenség
 17. A kisebbségvédelem politikai filozófiája és nemzetközi intézményei
 18. Jóléti állam, szociális jogok és az EU
 19. Ésszerű választások, intézményi határok és a nemzetközi normák tiszteletben tartása

Kende Tamás

 1. Versenyjogi vonatkozások a távközlési, a gáz és az energia szektorral kapcsolatos belső piaci közösségi joganyagban
 2. A diplomáciai védelem joga
 3. A helyi jogorvoslatok kimerítésének kérdései
 4. Államosítás és fair és méltányos bánásmód a beruházásvédelemben
 5. Állampolgárság, a társaságok és a termékek honossága
 6. Jogviták a WTO előtt
 7. A WTO szubvenciós kódexe
 8. Az elrabolt/ellopott/kisajátított műkincsekkel kapcsolatos nemzetközi jogviták
 9. Viták a nemzetközi tengerjog alapján
 10. A légi incidensek joga
 11. Az EU támogatási joga
 12. Az EU közszolgáltatásokkal kapcsolatos joga
 13. Az Európai intézmények működési jellemzői, az azokkal kapcsolatos viták

Sonnevend Pál

A témák egyeztetés tárgyát képezik.

Sulyok Katalin

 1. A környezet nemzetközi jogi védelme
 2. Környezetvédelem és emberi jogok
 3. Környezeti bíráskodás, vitarendezés
 4. A környezetjog és természettudomány interdiszciplináris kérdései

Valki László

 1. A nemzetközi jog szerepének változásai a hidegháború után
 2. Európai alkotmányszerződés
 3. Izrael az Arab tengerben
 4. A humanitárius nemzetközi jog érvényesülése
 5. A háború és az erőszak a nemzetközi jogban