Jessup

Jessup

Jessup

A versenyről

A Philip C. Jessup International Law Moot Court 60 éves hagyományával a világ legrégebbi és legnagyobb perbeszédversenye, ahol a világ közel 100 országból évente mintegy 700 egyetemi csapata vesz részt, és méri össze tudását angol nyelvű perbeszédben és jogesetmegoldásban a hágai Nemzetközi Bíróság eljárását szimulálva. A csapatok a több mint 20 oldal terjedelmű és rendkívül komplex jogeset alapján dolgozzák ki a felperesi és az alperesi érvelést. A hallgatóknak oldalanként 60 oldalas angol nyelvű beadványokat kell készíteniük, amelyen szeptembertől január közepéig dolgoznak. A szóbeli fordulón a peres felek – egymás írásbeli beadványainak ismeretében – három fős bírói testület előtt adják elő a 45 perces angol nyelvű perbeszédüket. A perbeszédek jellemzően a bírókkal folytatott párbeszéddé, udvarias vitává alakulnak, ahol a sikeres szerepléshez a joganyag mély ismeretén túl kiemelkedő retorikai képességre, gyors reakciókészségre, valamint a jogászi vitakultúra legmagasabb szintű ismeretére is szükség van.

Az ELTE ÁJK közel 30 éve vesz részt a versenyen, és rendszeresen képviselte Magyarországot a nemzetközi döntőben. Eddigi legjobb eredményét 2019-ben érte el, amikor az ELTE csapata megnyerte a nemzetközi döntőt Washington D.C.-ben a verseny történetében negyedik európai csapatként. A világot 60 éve járó vándorkupát az ELTE ÁJK Aula Magnájában tekinthetik meg. Az ELTE eddigi sikereiről e menüpont végén részletesen is beszámolunk.


Jelentkezés az ELTE Jessup csapatába

Minden év őszén várjuk a verseny iránt érdeklődőket, a csapat kiválasztása szeptember elején zajlik. Aki a verseny iránt érdeklődik, jelentkezzen dr. Kajtár Gábornál (gaborkajtar@gmail.com), aki tíz éve dr. készíti fel a versenyre a csapatot. 

A versenyre másod-, harmad-, negyed-, és ötödéves hallgatók jelentkezését várjuk. A nemzetközi jogi tárgyak teljesítése természetesen könnyebbséget jelent a munka során, de nem előfeltétele a részvételnek, ennél sokkal fontosabb az elszántság és a győzni akarás.

A részvételhez elengedhetetlen a folyékony angol nyelvtudás, hiszen a felhasználandó, akár ezer oldalas szakirodalom szinte teljes egésze angol nyelvű, és a perbeszédhez, illetve a bírók meggyőzéséhez is nagyon fontos a gördülékeny angol tudás. Elmélyült, időigényes kutatómunkához elszántság, kitartás is kell. A memo megírása egy évfolyamdolgozatnál sokkal elmélyültebb és önállóbb munkát kíván, kreativitást az érvelés felépítése terén.

A versenyen résztvevők az alábbi készségeiket fejleszthetik: Legal research, legal writing, érveléstechnika, kreativitás, gyakorlati (jogi) gondolkodásmód, angol retorika, önálló fellépés, magabiztosság, határozottság.

A Jessupon elnyerhető tudás éppen ezért messze nem csak nemzetközi jogi karrier esetén kamatoztatható, hanem bármilyen hazai (de akár külföldi) ügyvédi irodában, vállalati szférában, közigazgatásban itthon és az uniós szerveknél, bírói karban is, de természetesen nemzetközi szervezeteknél, nemzetközi bíróságokon is. A Jessup alumnik közül a legtöbben nemzetközi ügyvédi irodákban helyezkednek el. 

A felkészülés során elvégzendő jogi kutatás meglehetősen sok időt vesz igénybe, hiszen az érvelésekhez elolvasandó szakirodalom nagyon terjedelmes és igen szerteágazó. Éppen ezért olyan agentek szükségesek a csapatba, akik minimum heti 20-25 órát tudnak és akarnak is áldozni a Jessupra az egyetemi teendőik mellett (a kedvezmények miatt részben helyett is). 

A munkát és befektetett energiát „csupán” a verseny közvetlen és közvetett hasznai haladják meg, a rengeteg szakmai és emberi tapasztalat, a személyiségi és szakmai fejlődés, valamint a Washington meghódításának óriási élménye és a „Jessup Spirit” megtapasztalása, amely eddig kiváló joghallgatók tucatjait indította és kísérte el életük további sikerei felé.

További információk a versenyről
Az ELTE Jessup Team Facebook-oldala, ahol minden a jelentkezéssel kapcsolatos információ is megtalálható.  


A verseny és a felkészülés menete

A munka kezdetekor a csapattagok közül feláll a 2-2 fős felperesi és alperesi oldal („agentek”), akik egymást segítve dolgozzák ki az adott oldal jogi érvelését. A csapatok 4-5 fősek, a szóbeli döntőn maximum 4 fő mondhat perbeszédet, így nem ritka, hogy a csapatokban van egy ún. „bench counsel” is, aki a „memorial” megírásában teljes részt vállal, a szóbeli részen pedig segít a tárgyalóteremben perbeszédet mondó társainak a vonatkozó joganyag kikeresésével, jegyzetek készítésével megválaszolni a bírák kérdéseit.

A közel 30 oldalas ún. Compromis tartalmazza a két fiktív ország jogvitáját, azaz az alapul szolgáló jogeset összes megadott (releváns és kevésbé releváns) tényét. A jogeset tartalmaz mind alperesi, mind felperesi oldalon 4-4 „claim”et, ezek a jogeset kereseti kérelmei (és egyben fontosabb jogi tárgykörei és kérdései), amelyek kapcsán az alperesi és felperesi agenteknek pro, illetve contra kell érvelniük, alapvetően a nemzetközi jogi források alapján.

Minden agent kap 2-2 claimet, aminek kapcsán megkezdik a jogi kutatást: érveket kell gyűjteni a képviselt állam oldalán angol nyelvű cikkekből, könyvekből és bírósági esetjogból. Eközben szorosan együtt kell működnie az ellenclaimet ellentétes oldalról képviselő és vizsgáló agenttel, aki a másik ország szempontjából az ellenkezőjét igyekszik majd bebizonyítani az adott érvrendszer kapcsán.

A memorial teljes terjedelme kb. 120 oldal (60-60 oldal peres felenként), ebből egy kereseti kérelem érvelésének terjedelme kb. 20 oldal, tehát agentenként kb. 40 oldal szöveget kell alkotni a legal writing szabályai szerint. A memorial leadási határideje hagyományosan január közepe, tehát megírására nagyjából 3,5 hónap áll rendelkezésre. Ezután kezdődik a szóbeli felkészülés a perbeszédekre, ami szintén 3 hónapig tart.

Az alperesi/felperesi perbeszéd („pleading”) tartama összesen 45 perc, tehát az agentnek kb. 20 percben kell összefoglalnia az érvelése lényegét, illetve megválaszolnia a bírák kérdéseit. A döntőben a felperes csapat kezdi a pleadelést, majd az alperes csapat szerepel, végül a felperesi „rebuttal” és alperesi „surrebuttal” (viszonválaszok) következik.

A washingtoni döntő csoportmérkőzései 3 napig tartanak, ennek során a magyar csapat felperesi és alperesi oldala 2-2 ország megfelelő oldalaival versenyez, tehát főszabály szerint minden agentnek kétszer kell perbeszédet mondania a selejtezőben és így a csapat összesen 4 alkalommal mérkőzik meg a nemzetközi szakemberekből álló, a hágai Nemzetközi Bíróságot mintázó bírói panel előtt. A legjobb harminckét csapat juthat be a középdöntőkbe, amelyek már nyilvánosan látogathatók. A verseny utolsó napján, közel 600 fős hallgatóság előtt zajlik a döntő.


A részvételért kapható kreditek

Az őszi és a tavaszi félév során felvehető a Jessup Perbeszédverseny fakultáció (Nemzetközi Jogi Tanszék, 2-2 kredit). A sikeres csapattagok pedig szigorlati 5-öst kapnak nemzetközi jogból.


Az ELTE Jessup Team eddigi eredményei

A világbajnoki csapat tagjai Bazsó Gábor, Buda Zolta, Koncsik Marcell és Szép Vanessa voltak, a felkészítő oktatók: Kajtár Gábor, Sulyok Katalin és Pap Dániel voltak. A csapat ezzel maga mögé utasította többek között a Yale, a Columbia, az NYU, a University of Cambridge és a King's College csapatát, valamint a nemzeti döntőket megnyert legjobb német, ír, francia, kanadai, indiai, kínai és ausztrál csapatokat is. Felperesi beadványuk a Washingtonba kijutott csapatok közül a 3. helyen végzett, az összevont felperesi és alperesi beadvány Top 10-es lett, Bazsó Gábor pedig megkapta a döntő legjobb szónokának járó díjat (Stephen M. Schwebel Award) is. Az ELTE csapata a legjobb 32 csapat között Ukrajna, Oroszország, Fülöp-szigetek és Szingapúr csapatait verte meg, melyek közül az utóbbi három korábban már nyert Jessup döntőt.

Az ELTE Jessup Team (Balázs Gergő, Bazánth Barbara, Buda Zolta, Németh Olívia és Orosz Dzsenifer) 2018-ban elnyerte a nemzetközi döntőn a legjobb összevont felperesi és alperesi beadványokért járó abszolút első helyet (Alona E. Evans Award for Best Combined Memorial First Place at the International Rounds) valamint az összes 700 induló egyetem legjobb összevont felperesi és alperesi beadványokért járó abszolút első helyet is (Hardy C. Dillard Award for Best Combined Memorials First Place).

A nemzetközi döntőben résztvevő versenyzők között egyéni rangsort is kialakítanak, és díjazzák a legjobb egyéni szóbeli teljesítményeket. 2014-ben Surjányi Dávid az egyéni rangsorban harmadik lett (Third Best Oralist Award), majd 2015-ben Pap Dániel a második legjobb egyéni szónoknak járó díjat (Second Best Oralist Award) kapta az induló mintegy 600 versenyző közül. Továbbá elnyerte a legjobb nem anyanyelvi szónoknak járó díjat is, amely az International Law Institute amerikai ösztöndíjával járt a Georgetown Egyetem nyári egyetemére. 2018-ban Bazánth Barbara is elnyerte a legjobb nem anyanyelvi szónoknak járó díjat, és az azzal járó amerikai ösztöndíjat.

Az ELTE ÁJK Jessup csapat támogatói: Réczicza Dentons Europe LLP (platina fokozat), Igazságügyi Minisztérium Oktatásfejlesztési Program (arany fokozat), Nagy & Trócsányi Ügyvédi Iroda (arany fokozat), Lengyel Allen & Overy Ügyvédi Iroda (arany fokozat), a Hegymegi-Barakonyi és Társa - Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (arany fokozat), az ELTE Tehetségtanácsa, az ELTE ÁJK HÖK, az Oppenheim Ügyvédi Iroda, DLA Piper Hungary, valamint a Frank Ignác Alapítvány. 


Jessup sikerünk a médiában

2019

2018


Jessup hírek