Oktatás

Oktatás

Tanszékünk a nemzetközi és európai uniós közjoggal foglalkozó kötelező és választható tárgyakat oktatja. Jogászhallgatóként a hatályos tanrend szerint másodéven találkozhatnak mind a Nemzetközi jog, mind pedig az Európai közjog és politika tárgyakkal, politológia alapképzésben résztvevő hallgatóként pedig szintén másodévben kötelező a Nemzetközi jog politológusoknak előadás. A Nemzetközi jog tárgy a jogászhallgatóknak szigorlattal zárul, azaz a hallgatóknak a tanév végén két félév anyagából kell számot adni tudásukról, és a diplomaminősítésnél számít, milyen eredménnyel teljesítik ezt a vizsgát. 

Az előadások mellett a hallgatók kisebb csoportokban szemináriumokon tudják részletekbe menően is feldolgozni a nemzetközi jog kihívásait, ezek között a keretek között tudják megérteni az Európai Unió közjogának rendszerét, és itt ismerhetik meg részletesebben az irányadó joggyakorlatot. A kötelezőek mellett választható tárgyakat is folyamatosan meghirdet a Tanszék, amelyeken egy az adott témában nagy szakértelemmel rendelkező tanszéki oktató vagy meghívott előadók, szakértők segítségével a hallgatóknak lehetősége nyílik a nemzetközi és európai uniós jog különböző kihívásaival részletesebben foglalkozni. A többek között a Tanszék által meghirdetett választható tárgyak segítségével teljesíthető a specializációt szolgáló az Európai és nemzetközi jog modul.

A Tanszék évtizedes hagyományokra visszatekintő fakultatív kurzusa a Külügyi vitakör, ahová a kurzus oktatói hetente más-más hazai szakértőt, nagykövetet, minisztert hívnak meg a nemzetközi jog, nemzetközi kapcsolatok aktuális témái kapcsán. Az előadásokat hallgatói kérdések követik, így a meghívott vendégekkel aktív hallgatói párbeszédre, vitára is teret biztosítunk. 

Oktatási tevékenységünkhöz a tehetséggondozás is szorosan hozzátartozik. A Tanszék mellett tudományos diákkör (TDK) működik, és több nemzetközi perbeszédversenyre is kimagasló eredménnyel készítünk fel hallgatói csapatokat. Eddig elért eredményeink világhírt hoztak a csapat és az egyetemünk számára is.

A Nemzetközi és EU Közjogi TDK üléseire várjuk azokat a hallgatókat, akik a nemzetközi jog, illetve az Európai Unió közjoga (intézményrendszere, jogalkotása, szakpolitikái) iránt érdeklődnek, és az órákon megszerezhető tudásnál mélyebb ismeretekre vágynak. A Tanszék oktatói által zajlik továbbá a hallgatók felkészítése a világ legnagyobb, legrégibb és legtekintélyesebb perbeszédversenyére, a Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition-re, illetve a legnagyobb presztízsű és hagyományokkal rendelkező európai perbeszédversenyre, a Telders International Law Moot Court Competition-re.