PhD

PhD

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 1993-ban kezdődött meg a doktori képzés, két akkreditált doktori programban: az állam- és jogtudományok és a politikatudomány területén. A képzések akkreditációja az állam- és jogtudomány körében valamennyi területre kiterjedt, s ezzel egyedüli volt a hazai jogtudományi doktori akkreditációk között. A politikatudományok területén az országban elsőként akkreditálták a képzést. A Kar két doktori iskolájában az elmúlt több mint 25 évben mintegy ezer hallgató végzett doktori tanulmányokat. Ezek több mint egyharmada szerzett tudományos fokozatot. A Karon működő doktori iskolák nagy szakmai és oktatási tapasztalattal, széleskörű tudományos felkészültséggel oktatják doktorandusz hallgatóikat és várják a doktori képzésre jelentkezőket. 

A Karon belül a Nemzetközi Jogi Tanszéken kiemelt figyelmet fordítunk tehetségeses hallgatóinkra a graduális képzés befejezése után is. Az egyetemi diploma megszerzését követően a tudományos kutatás és az egyetemi oktatás iránt érdeklődő, elhivatott hallgatóink lehetőséget kaphatnak, hogy különböző nemzetközi jogi témájú kutatásaikat a doktori képzés keretei között folytassák. Doktoranduszaink a kutatás mellett oktatási tevékenységet is elláthatnak. Hallgatóink több esetben a gyakorlatban is dolgoznak, és doktori tanulmányaik során a gyakorlati munkájuk elméleti kérdéseit dolgozzák fel tudományos igényességgel. Hallgatóinknak témavezetőjük és a Tanszék is segítséget nyújt a magas szakmai színvonalú doktori disszertáció elkészítéséhez. Disszertációjuk megírása, megvédése és a cím odaítélése után pedig a doktori fokozat birtokában vesznek részt a hazai és nemzetközi tudományos életben.

A képzéssel kapcsolatos további információkért keressék fel a Doktori Iskola honlapját.