Oktatók, munkatársak

Oktatók, munkatársak

Vezetés

Sonnevend Pál

Prof. Dr. Sonnevend Pál, tanszékvezető, egyetemi tanár

Telefon: 2548 ; 411-6532
Szoba: E. 124.
E-mail: sonnevend@ajk.elte.hu

Munkatársak

Iloczki Klaudia, tanszéki előadó

Telefon: 2588 ; 411-6532
Szoba: E. 123.
E-mail: klaudia.iloczki@ajk.elte.hu

Oktatók

Buda Zolta

Dr. Buda Zolta, egyetemi tanársegéd

Telefon: 411-6532
Szoba: E. 124.
Email: buda.zolta@ajk.elte.hu
CV / LinkedIn
MTMT / SSRN

Jeney Petra

Dr. Jeney Petra, adjunktus

Telefon: 2548 ; 411-6532
Szoba: E. 124.
E-mail: jeney@ajk.elte.hu

Kajtár Gábor

Prof. Dr. Kajtár Gábor LL.M. (Cantab), egyetemi tanár

Telefon: 2548 ; 411-6532
Szoba: E. 124.
Email: kajtarg@ajk.elte.hu
CV / LinkedIn
MTMTSSRN
Konzulensi témák

Kardos Gábor

 

Prof. Dr. Kardos Gábor, egyetemi tanár

Telefon: 2548 ; 411-6532
Szoba: E. 124.
E-mail: kardos@ajk.elte.hu

 

Kende Tamás

 

Dr. Kende Tamás, egyetemi docens

Telefon: 2548 ; 411-6532
Szoba: E. 124.
E-mail: tkende@ajk.elte.hu

 

Sulyok Katalin

 

Dr. Sulyok Katalin LL.M. (Harvard), adjunktus

Telefon: 411-6532
Szoba: E. 124.
Email: sulyok.katalin@ajk.elte.hu
CV / LinkedIn
MTMT / SSRN

 

Valki László

 

Prof. Dr. Valki László, professor emeritus

Telefon: 411-6532
Szoba: E. 124.
E-mail: valki@ajk.elte.hu

Ösztöndíjas PhD-hallgatók

Bazánth Barbara

Dr. Bazánth Barbara LL.M. (NYU)

CV / LinkedIn
MTMTSSRN

Óraadók

Dr. Nagy Boldizsár, az Állam- és Jogtudományi Kar tiszteletbeli tanára

Dr. Sipos Attila, az Állam- és Jogtudományi Kar tiszteletbeli tanára, nemzetközi légi- és világűr jogász

Dr. Benke Gábor, ügyvéd

Dr. Kékuti Ákos, ügyvéd

Dr. Katona János, ügyvéd

Dr. Marosi Zoltán, ügyvéd

Dr. Molnár-Bíró György, ügyvéd

Dr. Nyitray Zsuzsanna, mb. előadó, jogász

Dr. Pusztai Dávid, mb. előadó

Dr. Vincze Viola, mb. előadó

Dr. Vittay Melinda, mb. előadó

Demonstrátorok

Tanszékünk minden évben várja a nemzetközi és az európai uniós közjog iránt érdeklődő hallgatók jelentkezését demonstrátori feladatok ellátására. A tanszék által pályázat útján kiválasztott demonstrátorok dékáni megbízás alapján közreműködnek a tanszéki munkában, ösztöndíjas vagy tiszteletbeli státuszban. Pályázni minden tanév elején, szeptember első felében lehet, a részletes pályázati kiírásért a tanszéki hirdetőtáblát, illetve a Tudományos Diákkör Facebook-oldalát érdemes figyelemmel kísérni. A megbízatás 10 hónapra, azaz egy tanévre szól, amely korlátlanul meghosszabbítható.

A Nemzetközi Jogi Tanszéken a demonstrátorok feladatai közé tartozik különösen a vizsgák és évközbeni számonkérések felügyeletében, javításában való közreműködés, valamint a részvétel a Nemzetközi és EU Közjogi Tudományos Diákkör munkájában.

A demonstrátori megbízás megpályázása kiváltképpen ajánlott az egyetemi tudományos élet, a tudományos kutatás iránt érdeklődő hallgatóknak, hiszen a megbízás egyedülálló lehetőséget nyújt a tanszéki oktatói-kutatói tevékenység megismerésére. A demonstrátori tapasztalat számos pályázatnál, ösztöndíjnál jelenthet előnyt a későbbiekben.

A demonstrátori megbízatást a 2/2010. (XII. 15.) számú dékáni utasítás szabályozza.

A tanszék jelenlegi demonstrátorai:
Fehér Levente
Fehér Szabolcs
Hordós Alex
Hunvald András
Kardos Bence
Kovács Noémi
Lajkó Fanni
Nagy Andrea
Sós Marietta
Szalay Gergely András
Varga Gyula