Oktatók, munkatársak

Prof. Dr. Kardos Gábor

egyetemi tanár, LLM. Ph.D. Dr. Habil.

Prof. Dr. Kardos Gábor

Diplomáját az ELTE ÁJK-n szerezte, 2005-ben habilitált ugyancsak az ELTE-n, 2007 decemberében nevezeték ki egyetemi tanárnak. 2006 és 2015 között a Nemzetközi Jogi Tanszék vezetője. 1998 óta tagja az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája szakértői bizottságának.

1993-ban NATO-ösztöndíjat kapott a kisebbségi jogok nemzetközi védelmének tanulmányozására. 1995-ben kandidátusi disszertációja megjelent magyar nyelven, a T-Twins Kiadó gondozásában. 1999-2002 között a szociális jogok nemzetközi jogi védelme tárgyában Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült. Kutatásait könyvben foglalta össze, amely a Gondolatnál jelent meg, 2003-ban. 2000-ben egyik résztvevője volt a UN University kutatási programjának, amely a külpolitika és emberi jogok témakörben, ennek eredményei egy angol nyelvű kötetben megjelentek. 2004-ben részt vett az Osamu Ieda (Sapporo-Egyetem) által vezetett kutatásban, amely a státusztörvények témakörében folyt, és amelynek eredményei 2006-ban kötetben megjelentek angolul. A Széchenyi Ösztöndíj (2004-2006) keretében a kisebbségi jogok nemzetközi védelmével kapcsolatban folytatott kutatásainak eredménye 2007-ben jelent meg, a Gondolat Kiadónál. 2008-ban és 2009-ben a Helsinki Espana emberi jogi projektjének résztvevője volt, amelynek keretében a szociális jogok egyetemes indokolhatóságáról és a lakhatáshoz való jogról készített tanulmányt. 2009-ben meghívták a Minority Research Network kutatási együttműködésbe, és a hálózat 2010 októberében, Rotterdamban tartandó konferenciájára, továbbá felkérték az ottani nyitó előadásra. 2011 márciusában a rotterdami Erasmus Egyetem felkérésére Rotterdamba utazott egy Ph.D. bizottságban való helyszíni közreműködésre. A kiemelkedő nemzetközi jogi gondolkodók közül Kelsen, Schmitt és Hart munkásságát feldolgozó kötetekben vett részt. 2010 áprilisában felkérték, hogy egy, a párizsi Sorbonne által szervezett project számára készítsen tanulmányt a vallásszabadság mint kisebbségi jog témakörben. 2015-ben egy doktori disszertáció bíráló bizottságának tagja a Sorbonne Egyetemen. 2016-ban és 2017-ben Kőszegen, az iASK keretében végzett kutatásokat kisebbségi témában. 2018-ban megkezdte a Regionális vagy Kisebbségi Jogok Európai Chartája tárgyában folytatott kutatásait, feldolgozva gyakorlati tapasztalatait. 

2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta, 2015-ben a Pro Universitate emlékérem arany fokozatát. 

Publikációinak listája az mtmt-ben elérhető.